<div align="center"> <h1>Centrum Kształcenia Prestige - Zielona Góra</h1> <h3>Szkoły policealne, policealne studium kosmetyczne, kursy i szkolenia tel. 068 444 84 77</h3> <p>kosmetyka, szkoła, policealne studium kosmetyczne, kursy</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://ck-prestige.pl" rel="nofollow">ck-prestige.pl</a></p> </div>